Certificering trauma

De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De NOV streeft ernaar ook voor andere deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.

Aanpassing trauma-certificering

Sinds 01-01-2020 geldt uitsluitend de Binnenring Traumacertificering. In de bijlage NOV beleidslijn certificering trauma wordt de certificering toegelicht.

Eisen certificering orthopedisch chirurg-traumatoloog

1. U bent lid van de NVOT.
2. Aantoonbare besteding van minimaal 4 dagdelen per week aan traumazorg. Hierbij mogen de avond-, nacht- en weekenddiensten meegenomen worden.
3. Uitvoering van minimaal 75 traumachirurgische operaties per jaar. Het gaat dan ingrepen die direct maar ook indirect trauma-gerelateerd zijn. Deze mogen allen worden meegerekend.
4. Behalen van 20 accreditatiepunten per jaar op trauma gerelateerde onderwerpen.
5. Cursus Advanced Trauma Life Support (inclusief refresher) ALSG
6. Basiscursus trauma operatieve trauma technieken AO/OTC
7. Vervolgcursus operatieve trauma technieken AO/OTC
8. Cursus Definitive Surgical Trauma Care ALSG
9. Emergency Management of Severe Burns EMSB
10. Cursus Hospital Major Incident Management and Support ALSG

Registratie

De registratie als Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog verloopt via GAIA. Voor een toelichting en de feitelijke certificering moet u met uw persoonlijke account inloggen. U ziet daar de optie Nieuwe Registratie. De kosten bedragen € 120 (exclusief BTW) voor een registratie van 5 jaar.

Als u zich wilt registreren en u heeft nog niet alle benodigde cursussen gevolgd, wordt u geadviseerd u zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de verschillende cursussen.
LET OP: bij cursussen waarvoor een wachtlijst is, kunt u volstaan met het uploaden van een bewijs van inschrijving. Dit wordt door de NOV (voorlopig) geaccepteerd als Voldaan aan de eisen.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.