CORE

CORE staat voor Consortium Orthopaedic REsearch. Het is een netwerk voor het initiëren en vervolgen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van orthopedie; van faciliteren tot ondersteunen, evalueren, communiceren en implementeren. De onderwerpen van de Onderzoeksagenda Orthopedie zijn hiervoor de basis. De Commissie Wetenschap en Innovatie is eindverantwoordelijk voor CORE.

De NOV-leden kunnen het beleidsplan van CORE inzien via MijnNOV.

Lees de CORE-nieuwsbrief (dec 2020) met lessons learned en uitdagingen die naar voren kwamen in de bijeenkomst met de mensen van de CORE-projectgroepen (via MijnNOV dus alleen voor leden).

CORE-bijeenkomsten

De NOV organiseert CORE-bijeenkomsten. Daar stemmen we de onderwerpen af die we uitwerken en wie daarbij betrokken zijn. Kennis en ervaringen over het zorgevaluatie-onderzoek worden hier uitgewisseld.

Vragen, suggesties en kennis delen

Wilt u actief meedenken over wetenschappelijk onderzoek binnen de orthopedie? Heeft u suggesties voor- of vragen over de CORE-projecten of de verdere ontwikkeling van het consortium? Hiervoor kunt u terecht op het digitale CORE-platform in MijnNOV (de ledenportal van de NOV). U kunt hier berichten delen, kennis uitwisselen en vragen stellen aan de andere deelnemers. Kies hiervoor in de CORE-omgeving van MijnNOV het tabblad Forum. Alle NOV-leden die geïnteresseerd zijn in onderzoek binnen het consortium kunnen zich aansluiten. U kunt zich aanmelden via MijnNOV (knoppen Persoolijke gegevens / Aanpassen / Aan en afmelden CORE). Na aanmelding zorgen de medewerkers van het NOV-bureau ervoor dat CORE zichtbaar wordt onder de knop Mijn NOV-teams in uw portal.

Position Paper FMS

In de position paper van de Federatie Medisch Specialisten staat de unieke positie van de medisch specialist als wetenschapper beschreven, ongeacht of deze nu werkzaam is in een UMC, een categorale instelling of een algemene instelling. Ook is beschreven hoe deze unieke positie kan worden ingezet om, samen met andere partijen in het wetenschapsveld, de randvoorwaarden voor het doen van relevant en goed wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Doel hiervan is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller naar de klinische praktijk te brengen en de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren.

CORE-contactpersonen

CORE communiceert graag met de vakgroepen via de CORE-contactpersonen; minimaal 1 contactpersoon per kliniek (research coördinator en/of specialist). Wilt u uw contactpersoon aanmelden of wijzigen? Meld dit dan via CORE@orthopeden.org.

Overig lopend onderzoek orthopedie in Nederland

Het in kaart brengen van de orthopedie-gerelateerde onderzoekslijnen in alle orthopedische klinieken is onderdeel van de onderzoeksagenda Orthopedie. Een onderzoekslijn is een structureel, over meerdere jaren lopend onderzoek. Het overzicht dient niet als een volledig overzicht van al het orthopedisch onderzoek in Nederland maar als een hulpmiddel om te inventariseren bij welke onderzoekslijnen de geprioriteerde kennishiaten kunnen aansluiten en het vinden van elkaars expertise op de genoemde onderwerpen. Zo helpt het bij het vormen van onderzoeksnetwerken (Consortium Orthopaedic REsearch). Klinieken kunnen aanvullingen altijd doorgeven via CORE@orthopeden.org. Het overzicht zal periodiek worden bijgewerkt. Bekijk het overzicht.

Contact
Heeft vragen of suggesties met betrekking tot de onderzoeken, subsidies, kwartaalbijeenkomsten of het netwerk? Neem dan contact op met de research coördinator (Barbara Snoeker) van de NOV via CORE@orthopeden.org.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.